Bolesław Leśmian. Baśń o rumaku zaklętym

Bolesław Leśmian. Baśń o rumaku zaklętym

20.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Znana wszystkim z tomu „Klechdy sezamowe” baśń Bolesława Leśmiana z ilustracjami Marii Brodackiej. W tomie zamieszczona jest część grafik artystki, która ilustrowaniu tej opowieści poświęciła wiele lat życia. Maria Brodacka należy do grona tych artystów pokrzywdzonych przez los, którzy mimo niewątpliwego talentu pozostawali i pozostają nadal zupełnie nieznani. Była studentką Władysława Skoczylasa, Tadeusza Pruszkowskiego i innych wybitnych malarzy pedagogów. Została laureatką konkursu na projekt medalu olimpijskiego na IX Olimpiadę Letnią w Amsterdamie w 1928.
Wybuch wojny przekreślił jej karierę. Straciła najbliżyszch, a po upadku Powstania Warszawskiego i utracie całego mienia znalazła się w nędzy. Po wojnie pracowała jako nauczycielka rysunku w szkole zawodowej. Na początku lat pięćdziesiątych jej wielą pasją stała się baśń z tysiąca i jednej nocy – o zaklętym rumaku, w wersji napisanej przez Bolesława Leśmiana. Od 1952 roku aż po późne lata siedemdziesiąte, malowała wciąż nowe ilustracje do tej baśni, tworząc cykl złożony z dwudziesty kilku dzieł, którego – z powodu choroby oczu – nigdy nie danym jej było dokończyć. Zmarła w Lesku w roku 1991.

Z noty o autorce ilustracji