Czystość i brud. Higiena w starożytności

Czystość i brud. Higiena w starożytności

45.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Wstęp / 7

Monika Miazek-Męczyńska
„Do mycia twarzy rano służy woda”, czyli Owidiuszowe zalecenia dla kochanków z zakresu higieny osobistej / 13
Tomasz Dreikopel
Higiena osobista potencjalnych kochanków – wybrane uwagi źródłowe na marginesie I oraz III ks. Ars amatoria Publiusza Owidiusza Nazona / 27
Magdalena Stuligrosz
Higiena przy biesiadnym stole w świecie starożytnych Greków / 37
Anna Marek
Wpływ zjawisk klimatycznych na zdrowie człowieka / 63
Zbigniew Bukowski
Sanitarna ochrona środowiska w prawie rzymskim i jej ogólny wpływ na kształtowanie się współczesnych rozwiązań prawnych / 77
Judyta Iwańska
Witriuwiusz i jego wizja „zdrowego miasta” / 87
Natalia Małecka
Łazienki i toalety w Egipcie faraonów / 97
Paulina Szulist
Sauny w rzymskiej Brytanii? Próba identyfikacji i interpretacji laconicum w obrębie założeń rezydencjonalnych / 111
Andrzej Wypustek
Toalety i latryny w świecie rzymskim – aspekty społeczne / 127
Agnieszka Tomas
Pachnące miasta czy slumsy? Urządzenia sanitarne cywilnych osiedli przy rzymskich bazach wojskowych / 139
Łukasz Różycki
Higiena w późnorzymskich obozach wojskowych w świetle Strategikonu / 155
Łukasz Sasuła
Czystośc etniczna w armii wczesnobizantyńskiej w świetle traktatów wojskowych / 165
Justyna Migoń
Czystość duchowa jako niezbędny czynnik drogi do zwycięstwa wojskowego w świetle Strategikonu Maurycjusza / 179
Mieczysław C. Paczkowski
Higiena ciała i czystość duchowa w starożytnym monastycyzmie syro-palestyńskim / 193
Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn
Do wód Rzymianie, do wód! O balneoterapii w starożytnych Bajach i Puteolach / 211
Henryk Kowalski
Lavatio – religijne i higieniczne aspekty obrzędu obmywania w starożytnym Rzymie / 225
Grzegorz First
Woda lecząca – w poszukiwaniu granicy między magią a medycyną w świecie późnego Egiptu / 239
Anna Kotłowska
Woda jako element narracji w literaturze bizantyńskiej / 257
Magdalena Paciorek
Jak zdrowemu postępować należy, czyli o sposobach zachowania zdrowia za czasów A. Korneliusza Celsusa / 265
Ewa Posz
Znaczenie roślin kosmetycznych w utrzymaniu higieny w kulturach starożytnych / 279
Alicja Drozd-Lipińska, Krystian Łuczak
Silphium – cudowny lek od Apollona dla starożytnego miasta Cyrene / 295
Magdalena A. Wiszowata
Schludny wygląd, nienaganne obyczaje, czysta wiedza – idealny obraz antycznego lekarza / 309
Bartosz B. Awianowicz
Higiena na monetach Mezji i Tracji w II i III w. n.e. / 323
Dorota Gorzelany
Rytualna czystość wobec śmierci – przykład pochówków arystokracji macedońskiej / 345
Andrzej Grzegorczyk
Szczypczyki toaletowe w grupie olsztyńskiej / 355
Agnieszka P. Lew
Syfilis – etiologia, objawy oraz leczenie według Girolama Fracastora / 369
Weronika Szerle, Marcin Szerle
Postrzeganie człowieka starożytnego w warstwie ilustracyjnej i opisowej publikacji medycznych okresu międzywojennego / 389
Aistis Žalnora
Eugenic dichotomy between ancien and modern / 407
Bożena Płonka-Syroka, Łukasz Braun
Praktyki medyczne w okresie prehistorycznym w perspektywie historiografii medycyny, etologii i antropologii kulturowej / 423

Alfabetyczny wykaz autorów / 443