Depresja. Instrukcja obsługi

Depresja. Instrukcja obsługi

45.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Spis treści

Przedmowa

Cześć 1 Rozpoznawanie depresji

Rozdział 1

Badanie chorego

I. Zasady ogólne

Warunki badania

Z czego składa się badanie psychiatryczne

II Obserwacja chorego

Uwagi ogólne

Na co zwrócić uwagę

Dostosowanie (adekwatność) emocji

III. Zbieranie wywiadu – rozmowa z pacjentem

Uwagi ogólne

O co pytać

Zbieranie wywiadu – podsumowanie

 

Rozdział 2

Wywiad obiektywny

I. Uwagi ogólne

Czy wywiad obiektywy jest naprawdę obiektywny

Z kim rozmawiać

Jakie treści wolno przekazać osobie udzielającej wywiadu obiektywnego

Czy rozmowa z osobą informującą powinna się odbyć w obecności pacjenta

II. O co należy pytać

Ograniczenie zakresu wywiadu

Obciążenie rodzinne

Przedchorobowa osobowość pacjenta

Początek choroby, czynniki ryzyka, objawy

 

Rozdział 3

Różnicowanie depresji

I. Uwagi ogólne

Czy różnicowanie depresji to sztuka dla sztuki

Dlaczego lekarz rodzinny miałby przeprowadzać różnicowanie?

II. Od jakich stanów należy odróżnić depresję?

Zdrowie

Reakcja żałoby

Zaburzenia osobowości

Depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej i jednobiegunowej

III. Zmiana fazy – dyscyplina dodatkowa

Podsumowanie części 1

Dodatek

W jakich chorobach somatycznych można się spodziewać występowania objawów depresji?

 

Część 2

Leczenie depresji

Rozdział 1

Dobór metody leczenia

I. Zasady ogólne

II. Leczenie czy prowadzenie

III. Problemy związane z leczeniem

 

Rozdział 2

Farmakologiczne metody leczenia depresji

I. Wprowadzenie

II. Charakterystyka grup leków

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

III. Leki o innych mechanizmach działania

Trazodon

Agomelatyna

Mianseryna i mirtazapina

Rozdział 3

Biologiczne metody leczenia

I. Elektrowstrząsy

II. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna

III. Fototerapia

IV. Inne metody

Rozdział 4

Psychoterapia

Czy warto iść na psychoterapię?

Na czym tak naprawdę polega psychoterapia

Co jest lepsze – leki czy psychoterapia

Co zrobić, jeśli ktoś nie chce korzystać z psychoterapii

Dodatek

Dlaczego właściwie pacjenci nie chcą brać tych leków?

Zakończenie