Diariusz Ottona Wenzla von Nostitz-Rieneck, tom I: 1726-1729; tom II: 1737-1744

Diariusz Ottona Wenzla von Nostitz-Rieneck, tom I: 1726-1729; tom II: 1737-1744

45.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Publikowane tu dwa foliały diariusza autorstwa Ottona Wenzla von Nostitz–Rieneck (1674-1751), starosty księstwa wrocławskiego w latach 1726-1741, znaj -dują się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu w zbiorze Rep. 135 pod numerem 573 (559 stron) i 574 (736 stron). Opisany w nich został okres od 6 listopada 1726 r. do 26 października 1729 r. oraz od 9 listopada 1737 r. do 31 grudnia 1744 r. Oba te tomy oddają dwie epoki dziejów Śląska – pierwszy zaczyna się, kiedy jego autor został starostą (Landeshauptmanri) księstwa wrocławskiego, opisując swoje obowiązki urzędowe oraz towarzyskie. Jest to o tyle istotne, że po starościńskim ingresie Nostitz stał się jednym z centralnych punktów życia politycznego i towarzyskiego Wrocławia. Mamy więc przedstawioną w tej części epokę będącą apogeum habsburskiego systemu politycznego oraz społecznego na Śląsku. Tom drugi natomiast ukazuje schyłek tych rządów, następnie okres wojennego zamieszania oraz pierwsze lata pruskiej władzy, więc swoistą ustrojową rewolucję, która przetoczyła się przez prowincję i jej stolicę, ze wszystkimi konsekwencjami dla tamtejszej elity. Przedstawiona do recenzji praca to efekt kilkuletnich badań, prac translatoryj-nych i głębokiej analizy diariusza Ottona von Nostitz. Pozyskany materiał został opracowany z najwyższą starannością o szczegóły, tak językowe, jak i eksplana-cyjne. Dzięki temu mamy do czynienia z przyszłą publikacją klasy światowej.