Ex India Lux. Romantyczny mit Indii Leszka Dunina Borkowskiego

Ex India Lux. Romantyczny mit Indii Leszka Dunina Borkowskiego

40.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Ex India lux. Romantyczny mit Indii Leszka Dunina Borkowskiego autorstwa Haliny Marlewicz jest trzecim tomem w serii „Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem. Monografie publikowane w tym cyklu to krytyczne edycje zapomnianych lub mało znanych dziel polskich uczonych i pisarzy, którzy na przestrzeni wieków zajmowali się kulturą i tradycją krajów Wschodu. W kolejnych tomach ukazywać się będą zarówno pisma badawcze (historyczne, teoretyczno-literackie, językoznawcze, biograficzno-dokumentalne itp.) jak i literackie (przekłady, przeróbki, adaptacje, streszczenia) w opracowaniu naukowym orientalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria swoim zakresem tematycznym obejmuje cztery kręgi kulturowe Orientu: arabski, turecki, irański i indyjski. Intencją twórców serii było przybliżenie czytelnikowi tej części polskiej spuścizny piśmienniczej, która – choć nierzadko zapomniana – w sposób istotny wpływała na złożony proces kształtowania się naszej tożsamości narodowej w powiązaniu z odległymi tradycjami kulturowymi.