Francisco Franco 1892-1975. Pragmatyczny autorytaryzm – Pierwsza polska monografia Gen. Francisco Franco. 2 tomy

Francisco Franco 1892-1975. Pragmatyczny autorytaryzm – Pierwsza polska monografia Gen. Francisco Franco. 2 tomy

165.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Sławomir Aleksander Dawidowski (ur. 1961), doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce.

Autor książki Evita Peron. Pierwsza Dama Populizmu. Publikował m. in. w pismach Tylko Polska, Szczerbiec oraz na stronie autonom.pl Współpracuje z Centrum Edukacyjnym Polska.

Tematyka wygłaszanych przez niego prelekcji wiąże się z jego politycznymi zainteresowaniami.  „Hiszpańska 1936–1939. Powstanie antykomunistyczne, przyczyny, przebieg, skutki”, „Generał Francisco Franco i wojna domowa w Hiszpanii (17.07.1936-01.04.1939.)”, „Hiszpania generała Franco wobec II wojny światowej”,  „III Rzesza Niemiecka w ocenie historyków niemieckich.

Jego praca „Francisco Franco. Pragmatyczny autorytaryzm” jest pierwszą monografią dotyczącą generała Franco napisaną przez polskiego autora.