Gniewów o Unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588

Gniewów o Unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588

130.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Praca dotyczy słabo poznanego, a ważnego zagadnienia stosunków między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną Polską po zawarciu unii lubelskiej. Autor zaprezentował m.in. problem ewolucji prawno-ustrojowej Wielkiego Księstwa Litewskiego, będącej rezultatem unii, oraz sam proces docierania się odrębnych organizmów państwowych, a także spory i dyskusje, jakie się na ten temat toczyły w Sejmie i poza nim.

 

Spis treści
Wstęp……………………………………………………………………………………………… 7

I. Bilans unii lubelskiej…………………………………………………………….. 17

II. Poprawianie unii……………………………………………………………………40

III.    Zjazd w Rudnikach (24-27 września 1572 r.) i misja Michała Haraburdy do Moskwy………………………………………………………….80

IV.    Podwójne interregnum 1572-1576; okres odrębnych zjazdów stanów Wielkiego Księstwa i emancypacji decyzyjnej elity

litewskiej……………………………………………………………………………..115

IV. 1. Od zjazdu rudnickiego do pierwszej wolnej elekcji…………115

IV.2. Od elekcji do ucieczki Henryka Walezego…………………….. 137

IV.3. W obozie Habsburgów………………………………………………… 167

IV.4. Między elekcją Maksymiliana II a uznaniem Stefana

Batorego………………………………………………………………………. 235

V. Przełomowa dekada Stefana Batorego (1576-1586)………………. 285

VI. Litewskie aspekty trzeciego bezkrólewia……………………………….354

Zakończenie…………………………………………………………………………………421

Summary……………………………………………………………………………………..425

Резюме…………………………………………………………………………………………429

Wykaz skrótów…………………………………………………………………………….432

Bibliografia…………………………………………………………………………………..433

Indeks osób ………………………………………………………………………………….448