Historia Patagonii

Historia Patagonii

55.00

Pozostało tylko: 2

Kategoria:

Patagonia jest obszarem zrodzonym z mitów, o zmiennym zasięgu geograficznym, które początkowo wydawało się, że nie oferuje nic Europejczykom, a później stało się przedmiotem intensywnej eksploatacji, przynosząc zyski państwom narodowym (Argentynie i Chile), choć nie przekładało się to i nie przekłada nadal na dobrobyt tamtejszych mieszkańców. W czasach kolonialnych ów obszar nigdy nie został ujarzmiony przez Hiszpanów, a ich słaba tam obecność pozwalała innym mocarstwom europejskim postrzegać go jako terra nullius, czyli terytorium niczyje, podlegające zawłaszczeniu. Patagonia miała wyjątkową historię, odmienną od innych terytoriów w Ameryce Południowej, gdzie kolonizacja rozpoczęła się na dobre po wojnach o niepodległość i to dopiero, gdy Argentyna i Chile okrzepły, będąc w stanie dokonać skutecznego podboju. Patagonia wydawała mi się na tyle ciekawa, że zdecydowałem się jej poświęcić niniejszą pracę.