II INSPEKTORAT ZAMOJSKI ARMII KRAJOWEJ

II INSPEKTORAT ZAMOJSKI ARMII KRAJOWEJ

35.00

Brak w magazynie

Kategoria:

“Tworząc naszą organizację, mieliśmy na celu wyzwolenie wolnej, niepodległej Polski, bez żadnych obcych wpływów”… zeznał Marian Pilarski podczas jednego z przesłuchań.

Wolnej Polski nie doczekał ani on, ani jego najbliższy współpracownik – Stanisław Bizior. Marian Pilarski został skazany na czterokrotną karę śmierci, Stanisław Bizior – na karę śmierci. Obydwaj zostali rozstrzelani 4 marca 1952 roku o godz. 5.30. Po odnalezieniu, ich ciała spoczęły w Krypcie Bohaterów w bazylice św. Antoniego w Radecznicy.

SPIS TREŚCI:

ZANIM POWSTAŁ INSPEKTORAT
Kontakty Hieronima Dekutowskiego “Zapory” z Marianem Pilarskim “Jarem”.
Zebrania organizacyjne, odprawy członków Inspektoratu
Kim był “Jar”?
II INSPEKTORAT ZAMOJSKI
Powstanie Inspektoratu. Wykaz osób zwerbowanych przez Mariana Pilarskiego
Struktura organizacyjna
Skład osobowy Inspektoratu
Czonkowie Inspektoratu z terenu gminy Radecznica rozpracowani przez poszczególnych agentów i informatorów
Status społeczny członków Inspektoratu
Punkty kontaktowe członków Inspektoratu
Wojskowa Służba obie
Łączniczki
Nielegalna prasa
Archiwum organizacji
Napady z bronią w ręku
Lista osób zlikwidowanych
Kwatery
Osoby sympatyzujące z członkami Inspektoratu
LIKWIDACJA INSPEKTORATU
Aresztowania
Zadania przydzielone informatorom przez zamojską Bezpiekę
Raporty PUBP w Zamościu do WUBP w Lublinie
Osoby zlikwidowane przez zamojską Bezpiekę
Donosy na Mariana Pilarskiego
Protokoły przesłuchań Mariana Pilarskiego
Najwyższe wyroki
AKTY OSKARŻEŃ
Kalendarium walk w których brał udział Marian Pilarski
Świadkowie w procesie.
Osoby ukrywające się przed aresztowaniem.
JAN HADAM
Przebieg służby wojskowej
Donosy na Jana Hadama
Wspomnienia Edwarda Hadama o ojcu Janie Hadamie
Wspomnienia Bogusława Hadama, syna Jana Hafama “Agresta”
JAN CZUK
GRUPA JÓZEFA ZŁOMAŃCA
SPRAWA STANISŁAWA PAKOSA
Stan osobowy oddziału Stanisława Pakosa
Wsp0ółpracownicy Stanisława Pakosa
PRACOWNICY URZĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA
Pracownicy UB biorący udział q przesłuchaniach członków Inspektoratu
Agenci i informatorzy
Anonimy
Słownik Bezpieki
ANEKSY
Postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego
Osoby poległe lub pomordowane