Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku. Poganie, żydzi, muzułmanie

Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku. Poganie, żydzi, muzułmanie

45.00

Brak w magazynie

Kategoria:
Odmienność wyznaniowa w państwach chrześcijańskich w średniowieczu stanowiła jeden z decydujących czynników, który stawiał innowierców poza granicami tradycyjnego porządku społecznego. Religia była jednym z głównych wyznaczników przynależności do określonej grupy, w większym nawet stopniu niż pochodzenie lub uprawiana profesja…
Ze wstępu