Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków

Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków

45.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Niniejsza monografia jest pracą całkowicie z zakresu historii myśli ekonomicznej, stawiającą sobie za cel pełne i wszechstronne ukazanie oraz krytyczną analizę dorobku i postaci Josepha Schumpetera. Uwzględniając istniejącą polską literaturę przedmiotu, szczególną uwagę w pracy poświęca się tym częściom dorobku Schumpetera, które nie były w Polsce do tej pory szerzej analizowane, albo są w ogóle nieznane. W monografii, przedmiotem szerokiej analizy jest więc między innymi twórczość Schumpetera jako historyka myśli ekonomicznej, socjologa, pioniera teorii państwa fiskalnego, teoretyka socjalizmu i teoretyka demokracji. Znaczną uwagę poświęcono też kolejom życia i kariery Schumpetera, rzucającym, w naszym przekonaniu, światło niezbędne dla należytego zrozumienia wielu aspektów jego twórczości