Misja Benedykta Makraia 1412-1413

Misja Benedykta Makraia 1412-1413

45.00

Na stanie

Kategoria:

Misja Benedykta Makraia w latach 1412-1413. Z dziejów pokojowych metod rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych w Europie Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu Wiesław Sieradzan

Autor podjął zadanie przybliżenia istotnej kwestii z dziejów stosunków państw unii polsko-litewskiej, obydwu księstw mazowieckich i Pomorza Słupskiego z zakonem krzyżackim w XV w. – czyli misji Benedykta Makraia w latach 1412-1413. Przedstawia zarówno osobę arbitra, rekonstrukcję przebiegu jego misji, jak również wpływ wysuwanych wówczas argumentów na kształtowanie się myśli politycznej w późnym średniowieczu.