Mit a rzeczywistość. Przestępczość osób narodowości żydowskiej w II Rzeczpospolitej, casus województwa lubelskiego

Mit a rzeczywistość. Przestępczość osób narodowości żydowskiej w II Rzeczpospolitej, casus województwa lubelskiego

50.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Prezentowana książka jest próbą odpowiedzi na pytania o skalę i specyfikę fenomenu, jakim była przestępczość kryminalna osób narodowości żydowskiej w okresie międzywojennym. Autor bada również charakter i rodzaj relacji między przestępcami żydowskimi i polskimi. Analizie poddano jednocześnie ówczesne metody prezentowania badanego zjawiska, które wykorzystywano przy tworzeniu narracji prasowych (głównie prawicowych).