My z niego wszyscy. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki

My z niego wszyscy. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki

45.00

Na stanie

Kategoria:
Rok 2018 został poświęcony św. Stanisławowi Kostce, w 450. rocznicę jego narodzin dla nieba. Była to okazja do odnowienia pamięci o tym mazowieckim świętym, patronie Polski, diecezji płockiej, a także dzieci i młodzieży w Polsce. Podczas licznych spotkań, konferencji, nabożeństw i innych wydarzeń próbowano ukazać, na czym polega trwający od ponad czterech wieków kult szlachcica z Rostkowa, który – jak się wielokrotnie okazywało w historii Polski – był źródłem nadziei i wsparcia dla Polaków w różnych momentach dziejów. Przykładem refleksji naukowej nad postacią świętego Kostki było 41. Międzynarodowe Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbyło się dn. 15 listopada 2018 r. w murach tegoż seminarium pod hasłem: Św. Stanisław Kostka, patron Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Niniejsza książka jest owocem podjętej w Roku św. Stanisława Kostki refleksji naukowej nad tą postacią. To już drugie zmienione i poprawione wydanie publikacji, zawierającej opis historycznego i religijnego dziedzictwa św. Stanisława Kostki.
Tytułowe słowa: „My z niego wszyscy”, pierwotnie odniesione przez Zygmunta Krasińskiego do Adama Mickiewicza, potwierdzać mogą również, że już od chwili swojej śmierci Święty z Rostkowa stawał się coraz ważniejszym ogniwem dziedzictwa historycznego i religijnego Rzeczypospolitej oraz Kościoła katolickiego na całym świecie. Zebrane w niniejszej publikacji artykuły ukazują bogatą panoramę różnych aspektów zainteresowania św. Stanisławem Kostką – od historii, przez teologię, duchowość, literaturę, sztukę aż po działalność duszpasterską. Mazowiecki Młodzieniec nie zawiódł nadziei nie tylko swoich przełożonych, ale stał się jednym z ważniejszych świętych jezuickich, wielkim orędownikiem wolności i suwerenności Polski, a we współczesnych czasach – przykładem tejże nadziei dla dzieci i młodzieży w Polsce.
W prezentowanej książce znalazły się artykuły naukowe, obejmujące różne aspekty życia i dziedzictwa św. Stanisława Kostki. Cennym dodatkiem jest tekst sztuki o Świętym, napisanej przez Alberto Macchiego, włoskiego reżysera i dramaturga. Całość została ubogacona aneksem, w którym znajdują się najważniejsze teksty Ojca Świętego Franciszka, Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupa Płockiego Piotra Libery, opublikowane w Roku św. Stanisława Kostki. Na końcu publikacji można skonsultować ilustracje, do których odnoszą się autorzy w poszczególnych artykułach (odnośniki w tekstach odsyłają do konkretnych numerów ilustracji). Zamieszczono ponadto kilka fotografii z przebiegu 41. Sympozjum naukowego.