Na dworze wielkiego chana

Na dworze wielkiego chana

25.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Jan z Monete Corvino (1247–1328), któremu poświęcony jest ten tomik, był królewskim urzędnikiem, uduchowionym kaznodzieją i profesorem teologii. Jako legat papieski udał się na Wschód, by tam głosić Ewangelię