O fałszywym kulcie bogów

O fałszywym kulcie bogów

30.00

Na stanie

Kategoria:

Spis treści:

O tym jak wielką wartość ma i zawsze miała znajomość prawdy
O religii i mądrości
Że w sprawach ludzkich istnieje Opatrzność
Czy wszechświat jest rządzony przez moc jednego Boga czy wielu
Że jednego Boga przepowiedzieli nawet prorocy
O świadectwach poetów i filozofów
O świadectwach boskich, sybillińskich i ich przepowiedniach
O świadectwach Apollina i bogów
Że Bóg jest pozbawiony ciała i nie potrzebuje różnicy płci dla prokreacji
O Herkulesie, jego życiu i śmierci
O życiu i działaniach Eskulapa, Apolla, Neptuna, Marsa, Kastora i Poluksa, Merkurego i Libera
O pochodzeniu, życiu, panowaniu, imieniu i śmierci Jowisza, oraz o Saturnie i Uranie
Jak ci, którzy byli ludźmi otrzymali imiona bogów
Jakim argumentem dowiedziono, że ci, którzy są różni przez płeć nie mogą być bogami
O tym samym pomyśle stoików oraz o niezgodnych przygodach i zbrodniach bogów
O poświęceniu bogów z powodu korzyści, które przynieśli ludziom
Że nie można czcić prawdziwego Boga razem z fałszywymi bóstwami
O bogach specyficznych dla Rzymian i ich obrzędach religijnych
O pewnych bóstwach charakterystycznych dla barbarzyńców, ich rytuałach; oraz podobnie o Rzymianach
Kto był autorem wspomnianych wyżej próżności w Italii wśród Rzymian oraz wśród innych narodów