O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943)

O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943)

45.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Krzysztof Kaczmarski, O Wielką Polskę na  wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943),  Rzeszów 2013, 400 s. + 24 s. wkł. zdj.

Tematem książki są dzieje Stronnictwa Narodowego na wychodźstwie w latach 1939–1943, tj. w okresie, kiedy premierem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej był gen. Władysław Sikorski. Autor starał się przede wszystkim przedstawić politykę SN wobec tego gabinetu. Praca traktuje jednak o losach szeroko pojętego obozu narodowego, gdyż nie sposób, zajmując się wskazanym wycinkiem dziejów SN, pisać wyłącznie o tej partii politycznej, a pomijać np. historię tygodnika „Jestem Polakiem”, wydawanego w latach 1940–1941 przez ks. Stanisława Bełcha (na początku z udziałem SN), czy działalność środowiska politycznego skupionego wokół pisma „Walka” (1941–1943), któremu przewodził Adam Doboszyński.

Opracowanie ukazuje miejsce Stronnictwa Narodowego na mapie politycznej wychodźstwa polskiego w latach 1939–1943, jego stanowisko w przełomowych momentach funkcjonowania rządu gen. Sikorskiego oraz rolę narodowców w strukturach władz RP w tym okresie. Przedstawiając dzieje tej formacji politycznej, autor starał się odpowiedzieć na pytania: Czy SN wchodziło w skład tzw. jedności narodowej, na której opierał się rząd gen. Sikorskiego? Czy miało jakikolwiek wpływ na politykę tego rządu? Czy rząd ten można w ogóle nazywać gabinetem jedności narodowej?