Od demobilizacji do Zamachu Majowego

Od demobilizacji do Zamachu Majowego

50.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Monografia obejmuje lata 1921–1926, czyli pierwszy pokojowy okres funkcjonowania Wojska Polskiego. Jest to trzecia część zaplanowanej serii omawiającej całość dziejów Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Napisana w oparciu o badania archiwalne i inne źródłowe oraz najnowszą literaturę przyczynkarską. Praca weryfikuje wiele wcześniejszych ustaleń historiografii i stanowi najpełniejszą prezentację opisywanego okresy dziejów polskiej armii.

Spis treści

Geograficzne, polityczne i militarne położenie Polski
Konstytucja z marca 1921 r. i inne akty prawne regulujące status pokojowej organizacji Wojska Polskiego
Stosunki zewnętrzne – sojusze wojskowe
Wojenny pion przygotowań armii
Organizacja centralnej i terenowej administracji wojska
Myśl wojskowa
Doktryna wojenna
Planowanie wojenne
Kadra dowódcza, sztabowa i administracyjna
Kształcenie i szkolenie wojsk
Dyscyplina wojskowa
Przemysł zbrojeniowy
Bronie główne
Marynarka wojenna
Rodzaje wojsk
Służby
Korpus Ochrony Pogranicza
Działalność oświatowo-wychowawcza i kulturalna
Rola wojska w przygotowaniu obronnym społeczeństwa
Wojsko – instrumentem polityki wewnętrznej
Zakończenie