Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454

Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454

75.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Książka dotyczy funkcjonowania dyplomacji polskiej w późnym średniowieczu, faktograficznie opiera się na stosunkach polsko-krzyżackich, stanowiących centralny problem polityki zagranicznej w badanym okresie. Na podstawie szerokiej kwerendy źródłowej i literatury autor omawia kwestię ośrodków dyspozycyjnych dyplomacji (rolę króla, członków rady królewskiej, reprezentantów ogółu szlacheckiego społeczeństwa), różnorakie dokumenty znajdujące zastosowanie w ruchu dyplomatycznym oraz bezpośrednie formy kontaktów z przedstawicielami zakonu krzyżackiego (poselstwa, rokowania, audiencje, spotkania panujących).

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów /9
Wstęp /11
1. Przedmiot i zakres pracy / 11
2. Stan badań /19
3. Baza źródłowa / 21
Rozdział I
Ośrodki dyspozycyjne dyplomacji polskiej / 26
1. Król /26
2. Rada /31
3. Starostowie i przedstawiciele ziem / 52
4. Posłowie – kwalifi kacje / 59
Rozdział II
Dokumenty i ich funkcjonowanie / 66
1. Kredytywy / 66
2. Pełnomocnictwa / 72
3. Instrukcje / 84
4. Glejty /88
5. Sprawozdania poselskie / 114
6. „Artykuły” w posiadaniu posłów / 118
7. Korespondencja / 121
a) listy królewskie – formularz / 121
b) listy królewskie – uwierzytelnienie / 134
c) listy królewskie – język / 139
d) listy starostów / 146
e) droga listów od nadawcy do adresata / 154
8 Spis treści
Rozdział III