Ostatnie lata Stylichona

Ostatnie lata Stylichona

35.00

Na stanie

Kategoria:

Słowo od redaktora Piotra Kalinowskiego

Książka ma charakter pracy naukowej i została napisana w formie artykułu do Kwartalnika Historycznego w 1925 roku.

Jej spis treści wygląda następująco:

Uwagi wstępne
Stylichon wobec rządu konstantynopolitańskiego
Plany Stylichona po roku 403
Radagais
Inwazja galijska
Bankructwo planów Stylichona
Stylichon zachwiany
Konflikt między Honoriuszem a Stylichonem
Śmierć Arkadiusza
Rewolta wojsk rzymskich w Ticinum
Upadek Stylichona

Pisząc ten artykuł o Stylichonie Kazimierz Zakrzewski miał 25 lat. Zastosował w nim jednak pełny aparat naukowy- czyli ponad 100 przypisów, co przy redakcji tej pracy musiałem powiększyć do 200, bo to, co dla przedwojennego maturzysty było normą (czyli znajomość łaciny i greki) dziś jest jednak już rzadkością nawet dla doktoranta historii.

Zakzewski chciał ukazać Stylichona jako człowieka niezdecydowanego, co ostatecznie doprowadziło go na szafot. Ukazał jednak przy tym tak wielką liczbę intryg zaplątanych wokół niego, że tak w zasadzie to Stylichon sam się w jego pracy broni od tego zarzutu, zgodnego z ówczesną oceną tego wielkiego wandalskiego i rzymskiego polityka.

Książka w najbliższym czasie pokaże się również w Klinice Języka, a ja osobiście mam nadzieję, że będzie ona dla Państwa równie ciekawa jak inne pozycje znajdujące się w ofercie firmy Gabriela.

Życzę Państwu miłej lektury.