Pieniądz w służbie króla i Rzeczpospolitej

Pieniądz w służbie króla i Rzeczpospolitej

65.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Książka przedstawia politykę monetarną z perspektywy dyskursu sejmowego za panowania króla Jana Kazimierza, głównie w latach 1658–1668. Przebadanie debat i zakulisowej gry politycznej podczas obrad 11 sejmów w tych latach umożliwiło wskazanie motywacji poszczególnych polityków, związków między kryzysami politycznym i monetarnym oraz pokazało duże znaczenie polityki monetarnej w ówczesnej polityce oraz dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Książka ukazuje również szersze problemy strukturalne państwa oraz praktykę rządzenia w sytuacji kryzysu.
Od autora

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

 1. Literatura
 2. Baza źródłowa
 3. Konstrukcja
 4. UWARUNKOWANIA DYSKURSU O MONECIE
 5. Pieniądz w nowożytnej Europie

1.1. Zróżnicowanie walut i metali

1.2. Zasady emisji monety miedzianej

1.3. Finansowanie wojen – problem niepłatnych oddziałów

 1. Podmioty prowadzące politykę monetarną

2.1. Król

2.2. Sejm i komisje

2.3. Senat

2.4. Podskarbi

2.5. Prusy Królewskie i Książęce oraz Kurlandia

 1. System pieniężny Rzeczypospolitej

3.1. Wspólna moneta Polski i Litwy?

3.2. Polityka monetarna w I połowie XVII wieku: opinie i praktyka

3.3. Próba naprawy pieniądza – komisja do spraw monety w 1650 roku

3.4. Odchodzenie od ustaleń komisji do spraw monety: lata 1651–1657

 1. EMISJE MONETY MIEDZIANEJ W CELU POKRYCIA „WOJSKOM NASZYM WINNEGO DŁUGU”
 2. Sejm 10 lipca – 30 sierpnia 1658 roku: uchwalenie podatków i starania o przeprowadzenie reform

1.1. Sytuacja przed sejmem

1.2. Legacja królewska i obrady sejmików przedsejmowych

1.3. Obrady sejmu

 1. Sejm 22 marca – 31 maja 1659 roku: uchwalenie zapłaty wojsku

2.1. Sytuacja przed sejmem

2.2. Legacja królewska i obrady sejmików przedsejmowych

2.3. Obrady sejmu

 1. Komisja do spraw monety
 2. Nowe emisje monety

III. MIĘDZY PIENIĄDZEM A POLITYKĄ

 1. Sejm 2 maja – 17 lipca 1661 roku: batalia o reformę sejmowania i elekcję vivente rege oraz sąd nad Tytusem Liwiuszem Boratynim

1.1. Sytuacja przed sejmem

1.2. Legacja królewska i obrady sejmików przedsejmowych

1.3. Obrady sejmu

 1. Sejm 20 lutego – 1 maja 1662 roku: zapłata wojsku i wyrzeczenie się planów elekcyjnych

2.1. Sytuacja przed sejmem

2.2. Legacja królewska i obrady sejmików przedsejmowych

2.3. Obrady sejmu

 1. Fałszerstwa polskiej monety
 2. Komisja lwowska – opłacenie wojska
 3. PIENIĄDZ A SPÓR KRÓLA Z JERZYM LUBOMIRSKIM

1.Sejm 26 listopada 1664 – 7 stycznia 1665 roku: sąd nad marszałkiem

1.1. Sytuacja przed sejmem

1.2. Legacja królewska i obrady sejmików przedsejmowych

1.3. Obrady sejmu

 1. Sejm 12 marca – 29 marca 1665 roku: starania o zapłatę wojsku i spory o Jerzego Lubomirskiego i mennice

2.1. Sytuacja przed sejmem

2.2. Legacja królewska i obrady sejmików przedsejmowych

2.3. Obrady sejmu

 1. Sejm 17 marca – 4 maja 1666 roku

3.1. Sytuacja między sejmami

3.2. Legacja królewska i obrady sejmików przedsejmowych

3.3. Obrady sejmu

 1. Sejm jesienny 9 listopada – 27 grudnia 1666 roku

4.1. Sytuacja między sejmami

4.2. Legacja królewska i obrady sejmików przedsejmowych

4.3. Obrady sejmu

 1. SPORY O PIENIĄDZ PRZED ABDYKACJĄ KRÓLA: SEJMY 1667–1668
 2. Sejm: 7 marca – 19 maja 1667 roku

1.1. Sytuacja przed sejmem

1.2. Legacja królewska i obrady sejmików przedsejmowych

1.3. Obrady sejmu

 1. Dwa sejmy w 1668 roku

2.1. Sejm: 24 stycznia – 7 marca 1668 roku

2.2. Sejm abdykacyjny: 27 sierpnia – 16 września 1668 roku

 1. REALIA POLITYKI MONETARNEJ ZA PANOWANIA JANA KAZIMIERZA
 2. Praktyka działań podmiotów realizujących politykę monetarną

1.1. Król

1.2. Rada senatu

1.3. Sejm i komisje

1.4. Podskarbi

1.5. Prusy

 1. Cele polityki monetarnej za panowania Jana Kazimierza – deklarowane i faktyczne
 2. Efekty polityki monetarnej

3.1. Znaczenie zysku menniczego dla skarbu

3.2. Zamieszanie na rynku pieniężnym i w handlu

 1. Dyskurs na temat monety

4.1. Uwarunkowania kulturowe

4.2. Uczestnicy

4.3. Oceny polityki monetarnej i postulaty naprawy pieniądza

4.4. Pieniądz jako narzędzie polityki

ZAKOŃCZENIE

SUMMARY

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA

Źródła archiwalne

Źródła drukowane

Starodruki

Edycje źródłowe

Opracowania

INDEKS OSOBOWY

stron 280 + ilustrowana wkładka, format B5, oprawa twarda