„Piłsudski i sanacja – prawda i mity” – referaty z konferencji historycznej

„Piłsudski i sanacja – prawda i mity” – referaty z konferencji historycznej

32.00

Książka zawierająca 11 referatów z konferencji historycznej, która miała miejsce 12 maja 2018 r. w Warszawie oraz 4 aneksy.

Brak w magazynie

Referaty wygłosili:
Prof. Jan Żaryn: „O przewrocie majowym – krytycznie” – m.in. o skutkach zamachu Piłsudskiego,

Prof. Lech Wyszczelski: „Kontrowersje wokół polskiej polityki wojskowej 1926-1939”,
Grzegorz Braun: „Sanacyjna polityka historyczna – czyli „prawda wyższego rzędu””,
Sławomir Suchodolski: „Garść uwag o etatyzmie i gospodarce pod rządami Józefa Piłsudskiego i sanacji 1926-1939”
Rafał Ziemkiewicz: „Wojna Rydza – Śmigłego” – m.in. o polityce wojskowej Rydza-Śmigłego”
Henryk Nicpoń: „Przeciwstawne wizje Polskiej Armii gen. Tadeusza Rozwadowskiego i marszałka Józefa Piłsudskiego – czyli w sieci interesów Niemiec i Ententy”
Marek Kamiński: „Ostatnie tajemnice Marszałka”
Tomasz Ciołkowski: „Sfałszowana biografia Józefa Piłsudskiego”
Tomasz Gryguć „Pan Nikt”: „Wrogowie i przyjaciele. Technologia polskiego upadku – kilka uwag o polityce zagranicznej sanacji”
Prof. Maciej Giertych: „Mit Piłsudskiego”

Gabriel Maciejewski „Coryllus”: „Kto stał za Józefem  Piłsudskim czyli hrabiowie, magnaci i rewolucjoniści”.
Wśród załączników między innymi: fragment „Wspomnień z Belwederu kapelana Józefa Piłsudskiego” – księdza Mariana Tokarzewskiego, drukowanych wcześniej jedynie w nr 11 kwartalnika Szkoła Nawigatorów wydawanego przez wydawnictwo „Klinika Języka”. Fragment wspomnień czytany przez Gabriela Maciejewskiego (Coryllus.pl) dostępny tutaj: https://prawygornyrog.pl/tv/2018/07/gabriel-maciejewski-czyta-wspomnienia-z-belwederu-ksiedza-mariana-tokarzewskiego/
Data konferencji – 12.05.2018 r. – upamiętniała ważne fakty z życia Józefa Piłsudskiego:
119 rocznica porzucenia religii katolickiej i konwersji na protestantyzm 12.05.1899 r.,
92 rocznica zamachu majowego 12.05.1926 r.,

83 rocznica śmierci Piłsudskiego 12.05.1935 r.