Początki amerykańskiej administracji lokalnej. Od założenia kolonii do 1787 roku

Początki amerykańskiej administracji lokalnej. Od założenia kolonii do 1787 roku

65.00

Brak w magazynie

Kategoria:

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Podstawowe pojęcia
1.1. Local Government
1.1.1. Wnioski wynikające z analizy piśmiennictwa z okresu federalizmu współczesnego i kreatywnego
1.1.2. Dodatkowe konkluzje oparte na literaturze federalizmu kooperacyjnego
1.2. Podziały lokalne
1.3. Home rule – samorząd lokalny. Wielorakie znaczenie dokumentów zwanych kartami (charters)
1.4. Inne uwagi terminologiczne dotyczące roli administracji lokalnej i jej ustrojowego usytuowania do 1787 r.
1.4.1. Status kolonii
1.4.2. Uprawnienia polityczne kolonistów
1.4.3. Varia
1.5. Wnioski

Rozdział 2
Administracja lokalna do 1660 roku
2.1. Nadzór metropolii
2.2. Zależność od kompanii handlowych
2.3. Pierwsze zgromadzenie w Jamestown. Mayflower Compact
2.4. Patenty i karty
2.5. Wpływy europejskie
2.6. Administracja lokalna w Wirginii
2.6.1. Najstarsze źródła
2.6.2. Organy zwierzchnie
2.6.3. Nabywanie ziemi i powstawanie plantacji
2.6.4. Parafie (parishes)
2.6.5. Hrabstwa (boroughs) i powiaty (counties)
2.6.6. Miasta
2.7. Nowa Anglia – purytańska samorządność
2.7.1. Massachusetts i New Plymouth
2.7.1.1. T eokratyczne podstawy
2.7.1.2. Pierwsze zgromadzenie kolonialne
2.7.1.3. Gminy – podstawowe jednostki lokalne według dokumentów kolonialnych
2.7.1.4. Funkcjonowanie gmin według dokumentów lokalnych
2.7.1.5. Gminy stołeczne
2.7.2. New Hampshire i Maine
2.7.2.1. Niezależność pod auspicjami Massachusetts
2.7.2.2. Kolonie bez własnych dokumentów kolonialnych. Kontraktualizm lokalny
2.7.3. Connecticut i Rhode Island
2.7.3.1. Zerwanie z religijnym porządkiem Massachusetts
2.7.3.2. Funkcjonowanie gmin według dokumentów kolonialnych
2.7.3.3. Pierwsze gminne podstawy ustrojowe
2.7.4. Zakładanie gmin
2.7.5. Quasi-karty municypalne
2.8. Maryland
2.8.1. O sadnictwo w systemie feudalnym
2.8.2. O graniczona rola jednostek lokalnych
2.9. Pierwsza konfederacja kolonialna. Władze kolonialne a jednostki lokalne
2.10. Wnioski

Rozdział 3
Administracja lokalna w latach 1660-1787
3.1. Zmiany w nadzorze metropolii
3.2. Zmiany społeczno-polityczne
3.3. Urbanizacja
3.4. Nowy Jork
3.4.1. Administracja lokalna pod wpływami holenderskimi i angielskimi
3.4.2. Powiaty (counties)
3.4.3. Miasto Nowy Jork
3.4.4. Inne jednostki
3.5. New Jersey
3.5.1. Zmieniający się zarząd kolonialny
3.5.2. Administracja lokalna o scentralizowanym charakterze
3.6. Karolina Południowa i Karolina Północna
3.6.1. Wspólny początek
3.6.2. Karolina Południowa – administracja lokalna w samowystarczalnym systemie plantacyjnym
3.6.3. K arolina Północna – trójszczeblowa administracja lokalna
3.7. Pensylwania
3.7.1. Planistyczny model Williama Penna
3.7.2. Powiaty (counties) i gminy (towns)
3.7.3. Filadelfia
3.8. Delaware – niezależne powiaty Pensylwanii
3.9. Georgia – administracja lokalna w scentralizowanym i wojskowym modelu władzy
3.10. Rozwój administracji lokalnej w koloniach powstałych przed 1660 r.
3.10.1. Wirginia
3.10.1.1. N ieskuteczne próby urbanizacji
3.10.1.2. Powiaty (counties)
3.10.1.3. Plantacje (plantations) i parafie (parishes)
3.10.2. Maryland
3.10.2.1. Sprzeciw wobec właścicielskiego charakteru kolonii
3.10.2.2. Powiaty (counties)
3.10.2.3. Inne jednostki lokalne
3.10.3. New Hampshire – gminna administracja lokalna
3.10.4. Massachusetts
3.10.4.1. Nowe regulacje kolonialne
3.10.4.2. Gminy (towns), parafie (parishes) i powiaty (counties)
3.10.4.3. Boston
3.10.4.4. Maine
3.10.5. Connecticut i Rhode Island
3.10.5.1. Znaczenie nowych kart dla administracji lokalnej
3.10.5.2. Drugorzędna rola powiatów. Gminy jako podstawowe jednostki podziału lokalnego
3.11. Upowszechnienie inkorporacji
3.12. Normatywna marginalizacja administracji lokalnej w latach 1776-1787
3.12.1. Uwagi ogólne
3.12.2. A dministracja lokalna według pierwszych konstytucji stanowych
3.12.3. Przykłady zmian w stanach południowych
3.12.4. Przykłady zmian w stanach północnych i środkowych
3.13. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia
Indeks rzeczowy