Polska-Francja z dziejów sojuszu 1933-1936

Polska-Francja z dziejów sojuszu 1933-1936

65.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Lata 1933-1936, którym poświęcamy II część naszej książki są najlepiej i najgłębiej zbadanym okresem w dziejach stosunków i sojuszu polsko-francuskiego. Zawdzięczają to przede wszystkim pracom Tadeusza Kuźmińskiego, Jarosława Jurkiewicza, Mariana Wojciechowskiego, Jana Ciałowicza, Michała J. Zachariasa, Waldemara Michowicza, Andrzeja M. Brzezińskiego, Marii Pasztor, a zwłaszcza Piotra S. Wandycza.

Wspomniane lata miała objąć II część naszej książki. Niestety, z różnych względów zarówno obiektywnych, jak też bardziej osobistych, za które odpowiedzialność ponosi autor – nie udało się w pełni zrealizować tego zamiaru. Pozostało zatem, pod presją terminów, podjąć ryzyko i ograniczyć się do zaprezentowania czytelnikowi jednego rozdziału obejmującego wydarzenia 1933 roku, drugiego zaś wypadki roku 1936. Oba te lata zaznaczyły się poważnie nie tylko w dziejach sojuszu między Polską a Francją, ale także w historii międzywojennej Europy.  Zdajemy sobie sprawę, że przyjęcie dla tej części książki wspomnianego rozwiązania nie zadowoli czytelnika, wywołując zrozumiały niedosyt i rozczarowanie. Chcielibyśmy wszakże żywić nadzieję, iż planowana III część książki obejmie już całość okresu 1934-1939 i tym samym zamknie cykl badań autora nad sojuszem z Francją, które prowadził i prowadzi od blisko 40 lat.

(opis wydawcy)

Spis treści:

Przedmowa  /7

Rozdział I. Początek kryzysowych lat sojuszu: 1933 roku  /9

Rozdział II. Od Nadrenii do Rambouillet. Szansa na odrodzenie przymierza w 1936 roku   .54

Resume  /153

Wykaz skrótów /158

Bibliografia  /160

Indeks osób  /171