Społeczeństwo i religia w świecie antycznym

Społeczeństwo i religia w świecie antycznym

45.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Spis treści

Słowo wstępne
Robert Sebastian Wójcikowski – Religia Achemenidów
Tomasz Morawiec – Sakralno-militarny aspekt epizemy lakońskiej w okresie wojny archidamijskiej
Maria Musielak – Religia w polityce Związku Beockiego w IV w. przed Chr
Lucyna Kostuch – Kobieta wobec sacrum wojny
Jacek Sieradzan – Sokrates jako mag u Platona
Tomasz Mojsik – Kult muz w świecie antycznym – próba rekonesansu
Tomasz Grabowski – Tryphé w ideologii Ptolemeuszy
Andrzej Wypustek – Motyw porwania przez bóstwo w greckich epigramach nagrobnych
Małgorzta Pawlak – Wierzenia ludów południowej Apulii – pytania i kontrowersje
Dorota Dutkiewicz – Eneasz, Sycylia a bogowie
Miron Wolny – Świadkowie przysięgi Hannibala (215 p.n.e
Norbert Rogosz – Społeczne i religijne aspekty walk politycznych w Rzymie w 59 r. przed Chrystusem
Maciej Milczanowski – Kult boskiego Cezara w polityce propagandowej Oktawiana
Katarzyna Balbuza – Aion z Afrodyzjas i koncepcja filozoficzna saeculum aureum Augusta
Paweł Sawiński – Śmierć następcy tronu i formy jego pośmiertnego uhonorowania w okresie pryncypatu Augusta i Tyberiusza
Agata A. Kluczek – Motywy religijne w mennictwie z Serdiki a problemy społeczności lokalnej i ogólnopaństwowe Cesarstwa Rzymskiego (II-III w.)
Krzysztof Królczyk – Expeditio Germanica cesarza Karakalli (213 r. po Chr.)
Danuta Okoń – Reforma religijna cesarza Heliogabala a jego małżeństwa
Mateusz Żmudziński – Społeczeństwo i religia na terenie rzymskiej Dacji – ważniejsze problemy
Adam Łukaszewicz – Rzymianin i ludożercy
Bożena Gustowska – Właściciele i pracownicy warsztatów ceramicznych w prowincjach nadreńskich w okresie pryncypatu
Igor Wypijewski – Marmoreo Licinus tumulo iacet, at Cato nullo, Pompeius paruo; quis putet esse deos? Groby wyzwoleńców cesarskich
Ledosław Olszewski – „Religia” i „kult cesarski” w starożytnym Rzymie – z życia pojęć
Robert Suski – Klaudiusz II jako „zbawca (cywilizowanego)świata”
Katarzyna Maksymiuk – Działania Dioklecjana wobec manichejczyków w Egipcie
Michał Kosznicki – Obraz ojca-filozofa w późnoantycznych mowach Temistiusza
Jacek Wiewiorowski – Udział wikariusza diecezji w polityce religijnej cesarzy późnorzymskich (uwagi wstępne)
Rafał Kosiński – Kilka uwag o Henotikonie i domniemanym zwrocie w polityce religijnej cesarza Zenona