Studia i szkice z dziejów obozu narodowego

Studia i szkice z dziejów obozu narodowego

35.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Książka jest dziś praktycznie niedostępna, kupiłem resztki u jednego z pośredników. Mam tylko 20 egz. Nie ma potrzeby strzępić języka i opowiadać o czym są te eseje, wystarczy zamieścić spis treści. Oto on

 

Wstęp

1. Wokół Pana Romana

Spotkania Dmowskiego z Józefem Piłsudskim

Chesterton, Dmowski a sprawa polska

Jak zginął sekretarz Romana Dmowskiego (o zamachu w Brzozowie i procesie w Sanoku w 1933)

2. O Wielką Polskę na wojennym wychodźctwie

Próby „legalizacji” Obozu Narodowo-Radykalnego (Grupy „Szańca”) i wejścia jego przedstawicieli w struktury władz RP na wychodźctwie 1939-1941

Sprawa pisma „Jestem Polakiem” (1940-1941). Przyczynek do dziejów prasy polskiej na wychodźctwie w czasie II wojny światowej

W opozycji do rządu gen. Władysława Sikorskiego. Historia pisma „Walka” (1941-1943)

Sprawa listu otwartego Adama Doboszyńskiego do prezydenta Władysława Raczkiewicza i gen. Kazimierza Sosnkowskiego (luty – maj 1943)

Szapiro kontra Wizbek. Przyczynek do polityki personalnej rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939 – 1943)

3. Przeciwko dwóm totalitaryzmom

Represje sowieckie wobec działaczy Okręgu Lwowskiego Stronnictwa Narodowego w latach 1939 – 1941

Saga rodu Mireckich

Przypadek majora „Lucjana”. Szkic biograficzny Józefa barana vel Chrząszczyńskiego (1899 – 1969)

Okoliczności śmierci ppor. Józefa Czuchry „Orskiego” w budynku WUBBP w Rzeszowie (24 marca 1945)