Szkoła nawigatorów nr 1 cudem odzyskane egzemplarze