Trzecia władza

Trzecia władza

48.00

Pozostało tylko: 2

Kategoria:

Książka Tomasza Pietrygi Trzecia władza. Sądownictwo w latach 1946-2023 jest analizą sytuacji w sądownictwie i próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego po 2015 roku doszło do tak poważnego kryzysu ustrojowego w Polsce, trwającego do dziś. Jej treść opiera się na analizie materiałów źródłowych i dostępnych publikacji oraz na własnych spostrzeżeniach autora z ostatnich trzech dekad.
*

To pierwsze tak szczegółowe i kompleksowe omówienie sytuacji w polskim sądownictwie. Autor dokonuje tu kilku istotnych odkryć historycznych z okresu transformacji ustrojowej po 1989 roku, a także opisuje kulisy działań politycznych związanych z reformą sądownictwa, nieznane dotąd opinii publicznej.
*
Książka jest warta uwagi, po pierwsze – ze względu na swoją unikalność; po drugie – jest napisana przystępnym językiem, w formule publicystyki faktu; po trzecie – Tomasz Pietryga stara się iść „środkiem drogi”. Autor, opisując wydarzenia, abstrahuje od sympatii politycznych i istniejących w Polsce podziałów dotyczących oceny sytuacji w sądownictwie. Na zimno analizuje fakty i wyciąga wnioski, nie opowiadając się po żadnej ze stron sporu.