Trzy misje

Trzy misje

40.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Celem niniejszej książki jest omówienie rokowań dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą a Państwem Moskiewskim w latach 1613-1615. Data początkowa wiąże się w misją gońca moskiewskiego Denisa Oładina, który dotarł do Warszawy pod koniec kwietnia 1613 r. Datę końcową określa fiasko misji posłów Fiodora Żeliabuskiego i Semena Matczina wiosną 1615 r. Na monografie składają się  cztery artykuły opublikowane osobno w latach 200-2004, które w zamierzeniu miały być jednak częścią większej monografii. Zostały one poprawione i uzupełnione.

 

Wstęp / 9

Część I
Misja gońca moskiewskiego Denisa Oładina w Rzeczypospolitej w 1613 r. / 27

Część II
Nieudana ekspedycja gońca cesarskiego Jakuba Henckla von Donnersmarck i gońca senatu Rzeczypospolitej Jana Hrydzicza do Moskwy na przełomie 1613 i 1614 r. / 61

Część III
Misja posłów moskiewskich Fiodora Żeliabuskiego i Semena Matczina w Polsce w 1614 i 1615 r. / 95

Zakończenie / 143
Bibliografia / 145
Indeks osobowy / 153