Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część wschodnia

Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część wschodnia

49.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część wschodnia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny

Oficyna Wydawnicza “Rewasz” – Wydanie I. Pruszków 2014.

ISBN 978-83-62460-61-8

584 strony formatu B6 (16,5 x 12 cm), 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 182 ilustracji w tekście, 46 mapki i planów, kolorowa mapa załącznikowa, broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami.

Huculszczyzna to nie tylko wyjątkowo piękne i stosunkowo słabo jeszcze ucywilizowane góry, lecz także jedyny właściwie region Ukrainy, gdzie wciąż żywa jest autentyczna kultura ludowa, gdzie w każdej niemal wsi działają lokalni artyści i rzemieślnicy, gdzie w święta nosi się tradycyjne, barwne stroje, gdzie w odosobnionych przysiółkach można znaleźć drewniane chaty jakby sprzed stulecia.

Odmienny jest krajobraz Gorganów, „najdzikszych gór Europy”, pokrytych nieprzebytą karpacką puszczą i kamiennymi gołoborzami. Podkarpacie wabi zabytkami i niepowtarzalnym klimatem miast i miasteczek, zwykle pomijanych przez turystów. Na szczególną uwagę zasługuje wśród nich Halicz, dziś senna mieścina, niegdyś stolica potężnego księstwa. Atrakcją krajobrazową i przyrodniczą wyjątkowej rangi jest jar Dniestru o wyniosłych brzegach, z których rozciągają się wspaniałe widoki, i skarpach pokrytych rzadką roślinnością ciepłolubną.

Kolejny, szósty tom monumentalnego przewodnika po tzw. Ukrainie Zachodniej obejmuje swym zasięgiem południową część obecnego obwodu iwanofrankowskiego (czyt. woj. stanisławowskie-go) na południe od Dniestru i na wschód od linii kolejowej Stryj – Ławoczne, zatem na wschód od dolin Oporu, Stryja i Świcy. Na wschodzie granica opisanego terytorium sięga po dolinę Białego Czeremoszu. W przewodniku opisano zatem okolice Bolechowa i Doliny, Kałusza, Stanisławowa, Nadwórnej, Kołomyi, Śniatynia, Horodenki, Jaremcza, Worochty, Żabiego, Kosowa i Kut oraz grupy górskie Gorganów, Czarnohory oraz Połonin Czywczyńskich i Hryniawskich.

Spis treści

Informacje praktyczne (podróż, pieniądze, dostępność komunikacyjna, komunikacja lokalna, własny samochód – zalety i wady, noclegi i infrastruktura turystyczna, formy turystyki, strefa przygraniczna, zaopatrzenie i gastronomia, mapy i przewodniki, bezpieczeństwo).

Karpaty i Podkarpacie z lotu ptaka

Położenie, obszar i ludność

Rys geograficzny

Przyroda i obszary chronione

Rys historyczny

Czasy najdawniejsze

Ruś Kijowska i księstwo halicko-wołyńskie

Spór o Ruś Czerwoną

W granicach Korony Polskiej

Konflikty z Mołdawią

W dobie I Rzeczypospolitej

Pod panowaniem Austrii

Galicyjska autonomia

I wojna światowa

Wojna polsko-ukraińska 1918-19

Okres międzywojenny

Stosunki polsko-ukraińskie

Wrzesień 1939 i okupacja sowiecka

Okupacja niemiecka i polski ruch oporu

Ukraińskie podziemie zbrojne

Eksterminacja ludności polskiej

Ofensywa radziecka

Sowietyzacja, walki z ukraińskim podziemiem

W Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej

W niepodległej Ukrainie

Współczesne stosunki narodowościowe i religijne

Znani ludzie i zasłużone rody

Zabytki architektury, kultury i historii

Zabytkowe układy przestrzenne

Zabytki archeologiczne i grodziska

Zamki

Pałace i dwory

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie oraz ormiańskokatolickie

Cerkwie i klasztory obrządku wschodniego

Synagogi

Inne zabytki architektury

Wiejskie budownictwo drewniane

Cmentarze i upamiętnienia

Muzea

Podkarpacie halicko-stanisławowskie

Stnisławów – Podkarpacka metropolia

Okolice Stanisławowa (Bohorodczany, Jezupol, Tyśmienica)

Halicz i okolice

Bolechów i okolice – podgórskie miasteczko i skały Dobosza

Dolina i okolice

Kałusz i okolice

Nadworna i okolice.

Pokucie

Kołomyja – Stolica Pokucia

Okolice Kołomyi – strony Dobosza, Vincenza i Karpińskiego

Na pograniczu Podola i Pokucia

Jar Dniestru

Tłumacz i okolice

Horodenka i okolice

Śniatyn i okolice

Gorgany

Pasma górskie w Gorganach

Doliny Mizuńki i górnej Świcy

Dolina górnej Łomnicy

Dolina Bystrzycy Sołotwińskiej (Skit Maniawski, Sywula)

Dolina Bystrzycy Nadwórniańskiej (szlak Legionów Polskich)

Huculszczyzna

Beskid Huculski

Czarnohora

Połoniny Hryniawskie

Góry Czywczyńskie

Dolina górnego Prutu

Kosów – stolica Hucułów i chasydów

Okolice Kosowa – nad Rybnicą, Pistynka i Łuczką

Kuty – ormiańska stolica

Kuty i okolice

Żabie i okolice – serce Huculszczyzny

Dolina Czarnego Czeremoszu – w narożniku Rzeczypospolitej

Na granicy Bukowiny – dolina Białego Czeremoszu