Zarys dziejów katolicyzmu polskiego. Karol Górski

Zarys dziejów katolicyzmu polskiego. Karol Górski

120.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Tom 9 zawiera dzieło praktycznie dotąd nieznane, gdyż na skutek działań cenzury wstrzymano jego druk. Dzięki poszukiwaniom heurystycznym dr. Wojciecha Piaska, adiunkta w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, w spuściźnie po Profesorze przechowywanej w Bibliotece Głównej UMK udało się odnaleźć maszynopis powstały krótko po II wojnie światowej i uzupełniony przez autora (…) (…)