„Między Altransztadem a Połtawą” – Bp Jan Kopiec

„Między Altransztadem a Połtawą” – Bp Jan Kopiec

Dlaczego jest to publikacja niezwykła? Po pierwsze dlatego, że jej autorem jest biskup, po drugie, dlatego że dotyczy okresu w dziejach Polski opisywanego rzadko, źle i bez sensu. A czasy to wojny północnej, straszliwego konfliktu toczonego na ziemiach polskich, a zupełnie niedocenionego w naszej historiografii.