Regulamin księgarni

Regulamin księgarni

§ 1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://basnjakniedzwiedz.pl  prowadzony jest przez firmę Klinika Języka Gabriel Maciejewski, NIP: 7161334052, REGON: 060412546, z siedzibą przy ulicy Sokolnicza 8, Szczęsne 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: klinikajezyka@gmail.com i oferuje sprzedaż książek, audiobooków, filmów oraz czasopism specjalistycznych.
 2. Zamówienia na produkty sprzedawane przez sklep basnjakniedzwiedz.pl można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem https://basnjakniedzwiedz.pl
 3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Zamówienia można również składać telefonicznie pod nr tel (opcja chwilowo niedostępna).
 5. Nazwy producentów i marki fabryczne sprzedawanych towarów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 2 Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym przy danym produkcie wyrażone są w walucie polski złoty (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Koszty dostawy zakupionych w sklepie basnjakniedzwiedz.pl towarów uzależnione są od formy wyboru sposobu dostawy towaru do Klienta.
 3. Istnieje pięć form płatności za zakupiony towar: A) Płatność szybkim przelewem (obsługiwane przez PayNow), B) Płatność BLIKiem (obsługiwane przez PayNow), C) Przedpłata na konto bankowe (tradycyjny przelew), D) Odbiór własny w siedzibie firmy (po ustaleniu terminu odbioru), E) Płatność online lub kartą kredytową (obsługiwane przez PayPal).

§ 3 Warunki dostawy towaru

 1. Dostawa zakupionego towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sklepu sposobu dostawy zamówionego towaru.
 3. Zakupy na kwotę co najmniej 350,00 zł z przedpłatą na konto lub za pośrednictwem kart płatniczych wysyłamy na nasz koszt.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej basnjakniedzwiedz.pl jest firma Klinika Języka Gabriel Maciejewski.
 2. Sklep gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku.
  Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem https://basnjakniedzwiedz.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Sklep może wysyłać informacje o promocjach i specjalnych rabatach Klientom, po wcześniejszym uzyskaniu przez nich zgody na wykorzystanie danych osobowych w tym celu.

§ 5 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Klient ma prawo – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód wpłaty na konto.
 3. Jeżeli zakupiony w sklepie basnjakniedzwiedz.pl. pl towar zawiera wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest zobowiązany do jego przesłania wraz z opisem wady, żądaniem wymiany towaru, lub w przypadku jego braku, zwrotem pieniędzy na podany w reklamacji numer rachunku bankowego.
 4. Zwrot kwoty z tytułu ceny sprzedaży następuje wyłącznie na podane w reklamacji konto bankowe.
 5. Sklep w zakresie zgłoszonych reklamacji nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu w formie „za pobraniem”.
 6. Jesteśmy tylko ludźmi i czasem popełniamy błędy. Zawsze jednak wychodzimy z zasady, że to Klient ma rację i w razie pomyłki lub błędu, staramy się maksymalnie naprawić sytuację.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Aktualizacja: 12.10.2022