Niezwykłe powieści Józefa Weyssenhoffa: „Puszcza” i „Hetmani”

Niezwykłe powieści Józefa Weyssenhoffa: „Puszcza” i „Hetmani”

„Puszcza” to historia uczuciowego trójkąta, którego perypetie rozgrywają się na tle borów i bagien poleskich.
„Hetmani” zaś to opowieść o rozczarowaniach i porzucaniu złudzeń związanych z ideą i uczuciami oraz bezradności ludzi przełomu wieków wobec socjalizmu.