„O samotnej wyspie, zapomnianej łodzi i oceanie bez kresu”

„O samotnej wyspie, zapomnianej łodzi i oceanie bez kresu”

Opowieść o książce zamilczanej - od lewicy po prawicę, tak przez mainstream, jak i przez niszę. Listy od prof. Zyty Gilowskiej do Krzysztofa Osiejuka pozwalają spojrzeć na politykę, gospodarkę, a także wiarę i życie oczami niezwykłej osoby, którą nie do końca poznaliśmy, gdy jeszcze była wśród nas.

Prezentowane książki