„Zaginiony król Anglii” — dzieje Edwarda Aethelinga wg Gabriela Ronaya

„Zaginiony król Anglii” — dzieje Edwarda Aethelinga wg Gabriela Ronaya

Niezwykła historia dotycząca postaci nieznanej, której jednak zapomnieć nie sposób. Dedykuję ją tym wszystkim miłośnikom średniowiecza, którzy uważają, że powinni zająć stanowisko w sporze o tron Anglii, który rozegrał się w XI wieku pomiędzy królem Haroldem, a Wilhelmem Bastardem. Żaden z nich bowiem nie był dziedzicznym, a co za tym idzie legalnym spadkobiercą tronu angielskiego.

Prezentowane książki