Genzeryk, król Wandalów i pierwszy pruski cesarz

Genzeryk, król Wandalów i pierwszy pruski cesarz

40.00

Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: ,

Bigelow pisząc swoją książkę o Genzeryku opierał się o dane dostępne w początkach XX wieku i starał się przy tym wykazać, że Prusacy pod panowaniem Hohenzollernów są godnymi następcami Wandalów pod panowaniem Genzeryka. Tylko, że patrząc z drugiej strony to cała pruska propaganda tamtych czasów była właśnie nakierowana na dokładnie taką samą interpretację wydarzeń późnego antyku.

Przyjrzyjmy się więc spisowi treści tej, moim zdaniem, ciekawej książki:

I. Siedziby Wandali. Niektóre refleksje na temat ich izolacji. Genzeryk szuka miejsca pod Słońcem.

II. Przejście Wandali z Prus do Słupów Herkulesa. Genzeryk proponuje pokój i oszukuje swoich wrogów.

III. Bonifacjusz pomaga Genzerykowi. Jego łatwowierność. Przyjaźń św. Augustyna. Pokonany w bitwie. Przebaczenie Placydii. Metody Genzeryka w porównaniu do metod Wilhelma II. Śmierć św. Augustyna.

IV. Genzeryk zdobywa Hippo-Regius. Jak mu pomogli pacyfiści i inne osoby nielojalne. Złupienie miasta.

V. Genzeryk i Fryderyk II. Kobiety, których nienawidzili. Placydia i jej mąż w podróży. Wandalowie oferują pokój. Kartagina zdobyta z zaskoczenia i zamieniona w stolicę Imperium Wandali.

VI. Pulcheria, cesarzowa Wschodu. Jej dwór, kapłani i eunuchowie. Pacyfizm i papiestwo. Genzeryk w Kartaginie planuje splądrowanie Rzymu. Supremacja morska wtedy i dziś.

VII. Kariera Alaryka. Grabieże w Grecji i Rzymie. Wsparcie chrześcijan. Koniec Alaryka.

VIII. Attyla i Marcin Luter w Eisenach. Inwazja Hunów na Galię. Święci i żołnierze. Ostateczna porażka Germanów pod Chalons.

IX. Attyla odchodzi i pojawia się ponownie pod Akwileą. Kultura Hunów i Niemiec. Śmierć i pogrzeb Attyli.

X. Genzeryk we współczesnych Niemczech. Kolonizacja wtedy i teraz. Budowa marynarki wojennej Wandalów. Rajdy pirackie. Dlaczego Rzymskie Imperium zrobiło tak niewiele.

XI. Zdobycie Rzymu przez Genzeryka. Eudoksja schwytana i deportowana. Jedna z jej córek poślubiona następcy tronu.

XII. Genzeryk jako Cesarz. Chrześcijaństwo i jego wojownicze odłamy. Plemiona germańskie stają się arianami. Konstantyn głową Kościoła.

XIII. Wojna religijna w Afryce Północnej. Sekty i ich pochodzenie wtedy i dziś. Donatyści. Męczeństwo Cypriana. Jego proces. ‎

XIV. Procedury pogańskie i chrześcijańskie zestawione ze sobą. Jan Hus i jego zwolennicy. Jan Nepomucen.

XV. Wilhelm II i Genzeryk jako kolonizatorzy. Metz i Kartagina. Ekspedycja Majorana. Katastrofa w Kartaginie. Jego koniec. Kilka przemyśleń na temat burmistrza Mitchela i Majorana. ‎

XVI. Rip van Winkle i Siedmiu Śpiących z Christendom. Pogański i chrześcijański Rzym. Święty płaszcz z Trewiru.‎

XVII. Genzeryk i Eudoksja. Jej powrót. Kilka komentarzy na temat jej matki Athenais. Porażka drugiej Wielkiej Armady przeciwko Kartaginie.‎

XVIII. Prześladowani przez Genzeryka. Zwierciadło św. Augustyna i św. Szczepan. Bałwochwalstwo pogan i chrześcijanie. Wpływ afrykańskich luksusów na Wandali.

XIX. Kilka uwag na temat powstawania i upadków imperiów. Względne postępy pogaństwa i chrześcijaństwa. Mahometanizm. Buddyzm. Hinduizm.

XX. Śmierć i pochówek Genzeryka. Jego syn Huneryk następcą. Polityka i sposoby prześladowania. Deportacja heretyckich biskupów. Tortury kobiet.

XXI. Belizariusz ląduje w Afryce. Triumfalny wjazd do Kartaginy. Powitanie jak wybawiciela. Rozproszenie armii Wandalów. Zabójstwo ostatniego z ich królów. Ucieczka uzurpatora.

XXII. Gelimer schwytany i uprowadzony do Konstantynopola, gdzie ozdabia triumf Belizariusza i jest hojnie obdarowany przez Justyniana.

XXIII. Kolonializm Genzeryka i kolonializm dzisiejszych Prus. Kilka notatek porównawczych. Kiautschau i Papua. Koniec pruskiego cesarza w Afryce Północnej.

XXIV. Podsumowanie: Genzeryk, Wilhelm II i Fryderyk Wielki.