„Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie…”. Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej

„Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie…”. Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej

45.00

Brak w magazynie

Kategoria:

[…] publikacja stanowi kolejny, niezwykle ważny przyczynek do zgłębienia problematyki wychowania synów magnackich i szlacheckich w epoce staropolskiej. Autorka wybrała dziesięć znamienitych rodów Rzeczypospolitej, których synowie „pod każdym względem szlachetne” otrzymali wychowanie. […] Wybór podyktowany został dostępnością źródeł, zarówno rękopiśmiennych, jak i już wydanych, ale w niewielkim stopniu wykorzystanych. Wśród nich znalazły się m.in. instrukcje rodzicielskie, listy, pamiętniki, testamenty i inne archiwalia, a motywem przewodnim ich doboru było wychowanie chłopców należących do znanych rodów dawnej Rzeczypospolitej. Solidna, bardzo rozbudowana baza źródłowa, odwołanie do opracowań i edycji źródeł, przywołanie nowych, licznych archiwaliów odnalezionych podczas żmudnych kwerend w kilkunastu archiwach i trafne wydobycie z nich najistotniejszych wątków, to najważniejsze atuty pracy. Autorka zwraca uwagę na detale, których prezentacja stanowi szkielet refleksji na temat realizowanych wzorców wychowania.
                                                                                                                                                                  Z recenzji dr hab. Anny Szylar

 

Spis treści:

Wprowadzenie / 9
Wykaz skrótów / 19
Edukacja Lubomirskich w drugiej połowie XVI i XVII wieku / 21
Dzieciństwo i młodzieńcze wojaże Jerzego Ossolińskiego / 51
Mikołaj i Stanisław – synowie wojewody Jana Ostroroga / 73
Niespełnione nadzieje hetmana – Jan Karol Chodkiewicz i jego syn Hieronim / 87
Wskazówki wychowawcze dla Janusza Radziwiłła, syna Krzysztofa / 99
Nauki Piotra Opalińskiego w świetle listów jego ojca Krzysztofa do brata Łukasza / 117
Wychowanie młodzieży szlacheckiej w kręgu wielkopolskich dysydentów w XVIII wieku – na przykładzie Potworowskich, Bronikowskich i Ziemięckich / 139
„Przystojna edukacyja zacnych paniąt” – pod opieką Stefana Terleckiego / 157
Uwagi Feliksa Czackiego dla dzieci / 171
„Życzę sobie, aby to jedno dziecię z familii naszej zostające mogło mieć przyzwoite wychowanie”. Zabiegi Józefa Mniszcha o odpowiednią edukację syna / 185
Bibliografia / 201
Indeks osób / 217
Wykaz ilustracji / 227