Skarbowość Rzeczypospolitej w latach 1587-1648

Skarbowość Rzeczypospolitej w latach 1587-1648

110.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Niniejsza publikacja jest drugim wydaniem – wzbogaconym o najnowszą historiografię, nowe pozycje bibliograficzne, aktualnie powstałe prace badawcze dotyczące tej tematyki – monografii z 2006 r. poświęconej finansom Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Stanowi syntezę skarbowości za panowania dwóch pierwszych Wazów na tronie Rzeczypospolitej – Zygmunta III i Władysława IV – w latach 1587–1648. Autorka omawia system skarbowy w kontekście wydarzeń politycznych, relacje między skarbem państwowym a królewskim, kompetencje urzędników i sądów skarbowych, dochody i wydatki Rzeczypospolitej oraz prywatne obu monarchów. Książka zawiera cenne dane statystyczne opracowane w formie tabel i wykresów, wiele miejsca poświęca debatom sejmowym, w czasie których decydowano o finansach państwa.