Tomaszowskie za okupacji

Tomaszowskie za okupacji

86.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Niniejsze, drugie wydanie – poprawiona i uzupełniona wersja Tomaszowskiego za okupacji, zostało zredagowane na podstawie wspomnień partyzantów, zarchiwizowanych jako spuścizna doktora Janusza Petera. Skorzystano z maszynopisów przygotowanych do druku, które posiadały odciśniętą pieczęć dr. Petera – przewodniczącego ZBOWiD w Tomaszowie Lubelskim, i prawie niezawierających poprawek. Pierwsze 102 artykuły zostały ułożone według spisu treści przygotowanego przez Petera, trzy kolejne teksty pochodzą z pierwszego wydania z 1991 r. W całym tomie 10 artykułów jest autorstwa Janusza Petera, pozostałe – ponad 80 autorów i współautorów. Znajdujące się w tekstach przypisy zostały naniesione przez Petera, w nawiasach kwadratowych umieszczono nieliczne wyjaśnienia redakcyjne. Zgodnie z maszynopisem skorygowano też kilka tytułów rozdziałów. Tak jak w oryginale, starano się zachować archaiczną pisownię, tylko we fragmentach niezrozumiałych poczyniono zmiany redakcyjne. Publikację należy postrzegać jako swoistą kronikę niemieckiej okupacji, zgodnie z tym, co suponował doktor Peter: „Książkę przygotowuję popularną, boć ma służyć szerokim masom tutejszej ludności”. Dla całości pracy został indeks miejscowości oraz nazwisk i pseudonimów, które z pewnością ułatwią korzystanie z książki.