Wojskowość Słowian Połabskich II

Wojskowość Słowian Połabskich II

75.00

Brak w magazynie

Spis treści

 

Wstęp / 9

I. TECHNIKA WOJSKOWA / 11

Uzbrojenie i oporządzenie indywidualne / 14

 

Uzbrojenie zaczepne / 16

Uzbrojenie ochronne / 103

Ubiór i oporządzenie indywidualne / 129

Oporządzenie jeździeckie / 147

Uzbrojenie indywidualne. Podsumowanie i wnioski / 163

 

Uzbrojenie zespołowe / 173

Fortyfikacje / 181

Morska technika wojskowa / 207

 

II. BITWY, POTYCZKI, ZAGONY. DZIAŁANIA WOJENNE NA LĄDZIE / 221

Od Święciny do Raxy / 222

 

Bitwa nad Święciną / 222

Starcia na pograniczu w początkach IX w. / 225

Zdrada i skrytobójstwo po raz pierwszy / 227

Wspólna wyprawa Franków, Obodrzyców i Sasów / 230

Bitwa pod Łączynem / 231

Potyczki w cieniu grodów / 242

Bitwa nad Raxą / 246

 

Od bitwy Wolinian z Mieszkiem do walk Ranów przeciwko Waldemarowi / 259

 

Wichman i Wolinianie przeciwko Mieszkowi / 259

Bitwa w Białoziemiu / 263

Starcia wokół pogranicznych grodów, X/XI w. / 265

Wojny z Bolesławem Chrobrym / 267

Najazd Kanuta Wielkiego / 269

Walki na pograniczu. Pojedynek / 270

Bitwa pod Hedeby /  271

Bitwa pod Przesławą / 279

Zimą w kraju Luciców / 281

Zdrada i skrytobójstwo po raz drugi / 283

Bitwa pod Śmiłowem / 284

Wypad Mściwoja na Linian / 287

Henryk Gotszalkowic kontra Niels, król Danii / 289

W trudnym terenie. Zagony łupieżcze z początków XII w. / 293

Wyprawy Henryka Gotszalkowica na Rugię / 294

Wojna na wyniszczenie. Walki o Wagrię / 301

Bitwa na półwyspie Wittow / 302

Bitwa pod Wierchami / 307

Epilog. Bitwa na półwyspie Zudar / 314

 

Taktyka działań na lądzie: podsumowanie / 316

 

III. OBLEGANIE I OBRONA GRODÓW / 325

Brenna i Gana / 326

Wichman i Słowianie Połabscy jako zdobywcy i obrońcy grodów / 327

Hawelberg i Brenna / 330

Słowianie pod Arneburgiem / 332

Lucice przeciwko grodom Chrobrego i Obodrzyców / 334

Gród Płonia jako pułapka / 336

Zimowe oblężenie Brenny przez margrabiego Udona / 340

Walka o panowanie nad Wagrią: Płonia i Segeberg / 340

Pierwsze ostrzeżenie. Arkona, 1136 r. / 343

Lubeka, Segeberg, Utyń. Niklot uprzedza krzyżowców / 346

Niklot jako obrońca. Walki pod Dubinem / 349

Długie oblężenie Brenny przez Albrechta Niedźwiedzia / 351

Taktyka spalonej ziemi i wojna podjazdowa. Ostatnia walka Niklota / 352

Nowatorskie metody? Oblężenie Orla przez Henryka Lwa w 1163 r. / 355

Mechlin, Iłów, Kuczyn i Małachów. Ostatnia kampania Przybysława, 1164 r. / 361

Duńczycy kontra Wołogoszcz / 364

Zwycięstwo obrońców Arkony / 365

Arkona: ostatnia walka / 367

Epilog. Gród Chocimira / 378

Taktyka oblegania i obrony grodów. Podsumowanie / 389

 

IV. DZIAŁANIA WOJENNE NA MORZU I WSPÓŁDZIAŁANIE FLOTY Z SIŁAMI LĄDOWYMI / 397

Wyprawa na Eselfelth / 397

Bitwa trzech królów w Øresundzie / 398

Lucice na rzekach i morzach / 401

Walka z Egilem Krwawym / 402

Powrót Gotszalkowica / 402

Napad Ranów na Starą Lubekę / 403

Zdobycie Starej Lubeki przez Wagrów / 406

Współpraca konnicy i floty podczas kampanii Niklota / 407

Rugijscy sojusznicy knezia Obodrzyców / 411

Najazd na Roskilde / 413

Starcie pod Borslunde / 418

Złupienie Århus / 419

Rugia celem odwetu. Opis bitwy morskiej / 420

Flota w działaniach obronnych na półwyspie Wittow / 423

Walki w ujściu Warnawy / 424

Epilog. Esbern kontra słowiańscy piraci / 426

Taktyka działań floty i jej współpraca z oddziałami lądowymi. Podsumowanie / 428

 

ZAKOŃCZENIE. POMIĘDZY SKANDYNAWIĄ, NIEMCAMI I POLSKĄ. NATURALNE I POLITYCZNE UWARUNKOWANIA WOJSKOWOŚCI SŁOWIAN POŁABSKICH / 433

Połabska technika wojskowa / 436

Działania na lądzie: zagony, zasadzki i bitwy w otwartym polu / 440

Sztuka zdobywania i obrony grodów / 443

Wykorzystanie floty w działaniach wojennych / 445

Przemiany i odmiany połabskiej wojskowości / 446

Wnioski / 449

 

Aneks / 455

Wykaz skrótów / 571

Bibliografia / 575

Indeks nazw geograficznych i etnicznych / 603

Indeks osób / 617