Łużycki numer kwartalnika Szkoła Nawigatorów

Łużycki numer kwartalnika Szkoła Nawigatorów

Łużyce są zagadkową i w zasadzie nieznaną w Polsce krainą, podzieloną po II wojnie światowej przez granicę Polsko-Niemiecką. Polskie Łużyce to w zasadzie historyczna legenda, pozostałość po dawnej świetności miejscowych magnatów, pokopalniany krajobraz nadający się do kręcenia filmów o przedpotopowych zwierzętach, piękne lasy i miasteczka. Niemieckie Łużyce, to żywy ciągle język serbski, podwójne nazwy ulic i placów, pisane po niemiecku i po łużycku, i całkowicie nieznana, a ciekawa historia najmniejszego narodu zaliczanego do zachodnich Słowian. Historyczne Łużyce, to także region zapisany w pamięci Polaków – Stanisława Poniatowskiego i Stanisława Staszica, którzy penetrowali ten region, rozumiejąc, że w odmienionej rzeczywistości politycznej może on ciążyć w kierunku Polski. Są jeszcze najbardziej zaskakujące Łużyce – geologiczno-przyrodnicze. Obfitują one w niezwykłe tajemnice, jak choćby historia o małżach perłopławach żyjących do niedawna w dopływach Kwisy.

Pora na nasz kwartalnik! Tym razem tematem przewodnim są Łużyce i całkowicie nieznana, a ciekawa historia najmniejszego narodu zaliczanego do zachodnich Słowian.

Prezentowane książki