„Anglik tatarskiego chana” Gabriela Ronaya

„Anglik tatarskiego chana” Gabriela Ronaya

Gabriel Ronay zapoznaje nas z postaciami, które – choć całkowicie nam nieznane – wywarły wielki wpływ na losy Europy XIII wieku. Nikt nie wie przecież o tym, że najważniejszym dyplomatą dworu wielkiego chana i najważniejszym przewodnikiem armii mongolskiej wkraczającej do Europy, był były angielski duchowny i templariusz. Postać ta, wspominana w wielu publikacjach, jest owiana mgłą tajemnicy tak gęstą, że tylko ktoś naprawdę pewny swoich metod i racji, a także bardzo odważny mógł spróbować ową mgłę rozwiać. No i wskazać personalnie kim był Anglik, który znalazł się wśród Mongołów i rozpoczął tam służbę, której efektem były katastrofy spadające na Europę jedna po drugiej.

Kim był tytułowy Anglik, który znalazł się wśród Mongołów i rozpoczął tam służbę, której efektem była seria katastrof spadających na trzynastowieczną Europę?

Prezentowane książki