Ratownictwo dzwonów 1915-1921

Ratownictwo dzwonów 1915-1921

50.00

Brak w magazynie

Kategoria: Tag:

Niniejsza książka, wraz z dołączonym do niej elektronicznym opracowaniem kartoteki polskiego Ratownictwa Dzwonów ewakuowanych w głąb Rosji w latach 1915-1921, jest pierwszym szerszym opracowaniem tego zagadnienia wraz z udostępnieniem archiwalnego materiału źródłowego w postaci w pełni przeszukiwanej cyfrowej bazy. Naszym celem było zebranie i opracowanie materiałów archiwalnych dotyczących ewakuacji dzwonów katolickich i greko-katolickich z terenów zaboru rosyjskiego. Punktem wyjścia badań był dotąd niezbadany zespół dokumentów przechowywany w zbiorach Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie (LVIA F-1135, opis 21), a liczący 112 numerów inwentarzowych jednostek zawierających łącznie około 9500 kart. Ten niezwykle cenny zbiór stanowi znaczną część skrupulatnie przeprowadzonej akcji inwentaryzacji dzwonów kościelnych, zainicjowanej przez członków moskiewskich i petersburskich Towarzystw Opieki nad Zabytkami. Wywózka dzwonów, jako cennego surowca w czasie prowadzenia operacji wojennych, miała charakter szeroko zakrojonych działań władz państwowych i wojskowych. Rosjanie zdołali „zabezpieczyć” co najmniej 11 000 „polskich” dzwonów. Akcja inwentaryzacji, podjęta przez koła inteligencji polskiej będącej na wychodźstwie w Moskwie, była w sytuacji nieistnienia państwowości ewenementem zarówno jeśli chodzi o rozmach jak i skrupulatne oraz metodyczne przygotowanie pracy terenowej.