Szkoła nawigatorów nr 4 specjalny. Polsko-żydowski

Szkoła nawigatorów nr 4 specjalny. Polsko-żydowski

70.00

Brak w magazynie

Przed Państwem kolejny, czwarty już specjalny numer kwartalnika Szkoła nawigatorów. Tym razem poświęcony jest on relacjom polsko-żydowskim, a także żydowsko-żydowskim, składa się w całości z tekstów archiwalnych, pochodzących z XIX wieku i z czasów międzywojennych.

 

Spis treści

Ludwika Jeleńska, Naród wybrany a katolicy

Majer Bałaban, Auto da fe we Lwowie

Majer Bałaban, Handel i rzemiosło u Żydów w Polsce. Ogólne uwagi

Emanuel Ringelblum, Stosunki gospodarcze i społeczne Żydów w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku

Aleksander Kraushar, Frank i frankisci polscy 1726-1816

Ignacy Schipper, Dzieje handlu Żydowskiego na ziemiach polskich

Ignacy Schipper, Studia nad stosunkami gospodarczymi Żydów w Polsce podczas średniowiecza

Mojżesz Steinberg, Żydzi w Jarosławiu od czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku

J. W Hirschberg, Udział Józefa Nasi w pertraktacjach polsko-tureckich w roku 1562

Ludwik Oberlander, Dziewięć wieków współżycia

Majer Bałaban, Żydzi pod panowaniem islamu

Mateusz Mieses, Polacy-chrześcijanie pochodzenia żydowskiego

Dr Aleksander Czołowski, Mord rytualny. Epizod z przeszłości Lwowa

Dr Aleksander Czołowski, Odpowiedz rabinowi lwowskiemu dr. Jecheskielowi Caro w sprawie „Mordu rytualnego” we Lwowie

J. Tugendhold, O pamflecie Serafimowicza

Eleazar Feldman, Jeszcze prawda o lichwie Żydowskiej w Polsce w XIV wieku

Filip Friedman, Rola Żydów w rozwoju łódzkiego przemysłu włókienniczego

Majer Bałaban, Kiedy i skąd przybyli Żydzi do Polski

Majer Bałaban, Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku

Samuel Hirszhorn, Pogrom warszawski (1881 rok)

Stanisław Tillinger, Talmud a Zbawiciel