Juliusz Wnorowski i Piotr Jamski o książce: „Ratownictwo Dzwonów 1915-1921”

Juliusz Wnorowski i Piotr Jamski o książce: „Ratownictwo Dzwonów 1915-1921”

Rozmowa Juliusza Wnorowskiego (Kamiuszka) z Piotrem Jamskim o książce: Ratownictwo Dzwonów 1915-1921. Inwentaryzacja dzwonów pochodzących z dawnych ziem Rzeczypospolitej ewakuowanych przez władze rosyjskie. Materiały do dziejów ludwisarstwa, tom 1.

Prezentowane książki