„Okraina królestwa polskiego. Krach koncepcji międzymorza”

„Okraina królestwa polskiego. Krach koncepcji międzymorza”

Przygotowywana przez Rafała i Zofię Czerniaków publikacja zawierająca teksty źródłowe do historii Ukrainy: Guillaume le Vasseur de Beauplan, Pierre de Chevalier, Szymon Starowolski, Stanisław Koniecpolski.

Prezentowane książki